Tarieven

De kosten die voor u van toepassing zijn worden besproken tijdens de intake.
Er zijn verschillende manieren om dit te bekostigen.

  1. U kunt een beschikking/indicatie aanvragen dan wel ontvangen middels:
  • Centrum voor Jeugd en Gezin of wijkteam gemeente
  • Beschikking van de huisarts of kinderarts
  • Gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering
  • Rechtbank.

Wanneer u hulp nodig heeft bij de aanvraag van een beschikking/indicatie helpen wij u graag op weg.
Wij hebben contracten met gemeentes die vallen onder: West Brabant West, West Brabant Oost en Hart van Brabant.

2. U kunt er ook voor kiezen de hulp zelf te bekostigen. Wanneer u hierover meer informatie wenst kunt u contact met ons opnemen.