Privacyverklaring

Opvoeden met Hulp verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gaan over de personen
waarmee we contact onderhouden en aan wie we onze diensten verlenen. Dit zijn onder meer
cliënten van Opvoeden met Hulp. Maar ook verwerken we persoonsgegevens van medewerkers,
contactpersonen van klanten, leveranciers of business- en netwerkpartners.

Persoonsgegevens zijn allerlei soorten gegevens die betrekking hebben op een specifiek persoon.
Denk aan: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, bsn, e-mailadres, school, docenten, maar
bijvoorbeeld ook een omschrijving van de hulpvraag of de thuissituatie. Deze gegevens hebben
wij nodig voor de dienstverlening en zijn we ook wettelijk verplicht te verzamelen.

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens bij Opvoeden met Hulp veilig zijn. En dat u ons
uw persoonsgegevens toevertrouwt. Daarom hebben we onze procedures aangepast en de
gegevens waar mogelijk geanonimiseerd. Via mail verslagen toesturen gebeurt alleen d.m.v.
versleutelde documenten, zodat deze niet te openen zijn, mocht de mail in verkeerde handen
vallen. Worden er toch volledige gegevens in documenten verstuurd, dan worden de documenten
versleuteld met een wachtwoord en zal het wachtwoord aan u bekend worden gemaakt via sms of
app.

Persoonsgegevens zullen nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld worden of op een
andere manier verspreid worden.

We zullen u informeren als we uw persoonsgegevens vastleggen en om toestemming vragen,
wanneer dat nodig is. Daarnaast kunt u gebruik maken van uw privacy rechten onder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo kunt u ons verzoeken om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de
registratie van uw persoonsgegevens. U kunt ons bellen of een mail sturen. Tevens kunt u
eventuele klachten over deze verklaring of onze afhandeling van privacy verzoeken rechtstreeks
melden bij de toezichthouder op de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Opvoeden met Hulp gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Wij staan open voor uw vragen over privacy of wanneer u gebruik wilt maken van uw privacy
rechten. U kunt dan contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of per email uw vraag
stellen of een verzoek aangeven.

Telefoon: 06-51732872
Email: info@opvoedenmethulp.nl

Opvoeden met Hulp kan deze privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 16 februari 2020