Over ons

Visie

Vanuit verbinding en relatie naar resultaat.
Opgroeien en/of opvoeden kan moeilijk zijn. Soms is er iemand nodig die daarbij met je meekijkt en meedenkt. Wij zijn er om naast kinderen en ouders te staan als het moeilijk is. Wij maken verbinding met kinderen en hun ouders om vanuit een goede relatie te werken aan een beter evenwicht binnen het gezin.

We gaan uit van de vragen van ouder en kind en gaan samen op zoek naar een manier om ouder en kind weer in hun kracht te zetten, de hechtingsrelatie tussen ouder en kind te versterken en het kind te ondersteunen in zijn of haar sociaal-emotionele ontwikkeling.
We vinden het daarbij van belang dat naast de zorgen van het kind en het gezin er ook gekeken wordt naar het systeem dat daarbij betrokken is  (waaronder familieleden, jeugdprofessionals, huisartsen, verloskundigen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagcentra, scholen e.d.).

Missie

We doen het samen.
We willen samen met het gezin komen tot een positieve verandering in het gezin en hun omgeving.
Opvoeden met Hulp wil bijdragen aan het ondersteunen van kinderen, ouders en het sociale netwerk en professionals bij het veilig opgroeien van kinderen en gaat daarbij uit van de mogelijkheden en krachten van het kind en zijn/haar gezinssysteem.

Kernwaarden:

Verbinding
Vertrouwen
Erkenning
Respect
Aandacht

Plan van aanpak

1. Intakegesprek.

Dit gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Het intakegesprek kan telefonisch plaatsvinden maar als u dit prettiger vindt kan het ook aan huis. We bespreken de hulpvragen en wat Opvoeden met Hulp hierin voor u kan betekenen. Als het vanuit beide partijen goed voelt, wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

2. Kennismakingsgesprek, ondertekenen zorgovereenkomst en opstellen van het hulpverleningsplan.

Tijdens de vervolgafspraak worden hulpvragen geformuleerd en doelen opgesteld in een persoonlijk plan.

3. Start van de hulpverlening.  Het plan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

De duur van de begeleiding hangt af van de hulpvraag en kan variëren.