Kwaliteit

Bevoegdheden en competenties:

 • Contracten jeugdhulp bij de gemeentes van West Brabant West, West Brabant Oost en Hart van Brabant
 • Ingeschreven bij de KvK
 • SKJ geregistreerd
 • HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • HBO Autisme
 • HBO Intensief Ambulante Gezinsbehandeling
 • HBO Systeem Therapeutisch Werker
 • Oplossingsgericht bejegenen
 • Nieuwe autoriteit en verbindend gezag
 • Kennis van en ervaring met Niet Aangeboren Hersenletsel, Autisme, ADHD, Hechtingsproblematiek
 • Beroepsethiek Jeugdwerker (beroepscode en tuchtrecht)

Klachten

Opvoeden met Hulp is aangesloten bij het klachtenportaal zorg. Mocht er sprake zijn van ontevredenheid over de geboden zorg dan vernemen wij dit graag. Als er sprake is van een klacht, dan dient de wettelijke vertegenwoordiger de volgende stappen te ondernemen.

Stap 1

De wettelijk vertegenwoordiger meldt de klacht bij Opvoeden met Hulp. Samen gaan zij in gesprek, waarbij de wettelijk vertegenwoordiger zijn/haar ontevredenheid kan uiten. Dit gesprek heeft als doel om samen tot een oplossing te komen.

Stap 2

De wettelijk vertegenwoordiger kan na stap één, zijn/haar klacht ook neerleggen bij het klachtenportaal zorg via de e-mail: info@klachtenportaalzorg.nl. Voor meer informatie:  www.klachtenportaalzorg.nl.