Ambulante Behandeling

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Wat is Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling?

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling is een vorm van hulpverlenen die niet wordt gedaan vóór het gezin, maar mét een gezin. Het uitgangspunt van IAG is de eigen kracht van mensen bij het zoeken naar oplossingen voor problemen en de overtuiging dat mensen kunnen veranderen. De nadruk van IAG ligt op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin, het versterken van de opvoedvaardigheden en het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de kinderen. Het uitbreiden van het sociale netwerk kan daarbij van betekenis zijn. Ook kennisoverdracht (bijvoorbeeld over psychische aandoeningen zoals ADHD, ASS, hechtingsproblematiek, hoog gevoeligheid of een licht verstandelijke beperking) speelt een belangrijke rol.

Hoe ?

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling gaat over het versterken van vaardigheden die al binnen het gezin aanwezig zijn, maar ook over het aanleren van nieuwe vaardigheden. Verder kan het verbeteren van de veiligheid van kinderen binnen een gezin een aandachtspunt zijn. De hulpverlener en het gezin zoeken samen naar oplossingen, waarbij ook de oorzaken van problemen worden aangepakt. Doordat ze nieuwe vaardigheden aanleren, krijgen ouders weer vertrouwen in de opvoeding van hun kind. Positieve zaken in het gezin worden versterkt, waardoor een kind (of de kinderen) zich weer veilig voelen en goed kunnen ontwikkelen.

Voor wie ?

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling is bestemd voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar, waar meerdere problemen spelen. Elk gezinslid wordt betrokken bij de hulp en dat geldt ook voor belangrijke personen uit het netwerk van het gezin.

Waar en welke hulp?

De hulpverlener van Opvoeden met Hulp komt bij het gezin thuis en bespreekt welke hulp nodig is. De hulp is ook gericht op taken en zaken waarmee het gezin problemen heeft en die de opvoeding van de kinderen in de weg staat. Voorbeelden hiervan zijn het huishouden, de financiën en contact met instanties om het gezin bij te staan. De ambulant hulpverlener van het gezin gaat één of meerdere keren per week bij het gezin langs.

Hoe lang ?

De duur van de behandeling is afhankelijk van de vragen en problematiek binnen het gezin. Soms is 4 maanden voldoende, maar 8 tot 12 maanden is ook mogelijk.